Zeszyty logopedyczne

Otrzymasz materiały, które umożliwią Ci samodzielną pracę nad wadami wymowy

Jaki jest zakres tematyczny moich zeszytów logopedycznych?

Zeszyt logopedyczny czynności prymarne

Czynności prymarne

Korekta pozycji spoczynkowej, sposobu połykania, żucia oraz oddychania.

Zeszyt logopedyczny - Ćwiczenia z głoską r po spółgłosce

Ćwiczenia z głoską R po spółgłosce

Głoska R po spółgłoskach w parach wyrazów.

Zeszyt logopedyczny - Teksty z głoską R w różnych opozycjach

Teksty z głoską R

Głoska R w dłuższych tekstach w różnych opozycjach.

Zeszyt logopedyczny - Szereg szumiący

Szereg szumiący

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek szeregu szumiącego.

Zeszyt logopedyczny - Szereg syczący

Szereg syczący

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek szeregu syczącego.

Zeszyt logopedyczny złote zasady głoski r

Złote zasady głoski R

Charakterystyka głoski R, teoria, wskazówki do pracy i wywołanie R jednouderzeniowego.

Zeszyt logopedyczny - Ćwiczenia z głoską R przed spółgłoską

Ćwiczenia z głoską R przed spółgłoską

Głoska R przed spółgłoską w parach wyrazów.

Zeszyt logopedyczny głoski t, d, n

Głoski T, D, N

Wywołanie i utrwalenie brzmienia głosek T, D, N.

Zeszyt logopedyczny - Szereg ciszący

Szereg ciszący

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek szeregu ciszącego.

Zeszyt logopedyczny czynności prymarne

Czynności prymarne

Korekta pozycji spoczynkowej, sposobu połykania, żucia oraz oddychania.

Zeszyt logopedyczny złote zasady głoski r

Złote zasady głoski R

Charakterystyka głoski R, teoria, wskazówki do pracy i wywołanie R jednouderzeniowego.

Zeszyt logopedyczny - Ćwiczenia z głoską r po spółgłosce

Ćwiczenia z głoską R po spółgłosce

Głoska R po spółgłoskach w parach wyrazów.

Zeszyt logopedyczny - Ćwiczenia z głoską R przed spółgłoską

Ćwiczenia z głoską R przed spółgłoską

Głoska R przed spółgłoską w parach wyrazów.

Zeszyt logopedyczny - Teksty z głoską R w różnych opozycjach

Teksty z głoską R

Głoska R w dłuższych tekstach w różnych opozycjach.

Zeszyt logopedyczny głoski t, d, n

Głoski T, D, N

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek T, D, N.

Zeszyt logopedyczny - Szereg szumiący

Szereg szumiący

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek szeregu szumiącego.

Zeszyt logopedyczny - Szereg ciszący

Szereg ciszący

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek szeregu ciszącego.

Zeszyt logopedyczny - Szereg syczący

Szereg syczący

Wywołanie i utrwalenie prawidłowego brzmienia głosek szeregu syczącego.