Pacjent ortodontyczny online

Z pamiętnika logopedy online… poniżej przykład Pacjenta skierowanego od ortodonty. Terapia zakończona sukcesem.

Pacjent skierowany przez ortodontę do logopedy

Pacjent ortodontyczny miał problem z nieprawidłową pozycją spoczynkową języka oraz nieprawidłowym połykaniem. Dwa lata noszenia aparatu, następnie retainer na noc. Pacjent sumiennie korzystał z retainera (nie pominął żadnej nocy). Pomimo stosowania się do zaleceń ortodonty siekacze zaczęły się wychylać, co zaburzało efekty leczenia.

Przyczyną było nieprawidłowe połykanie, które należałoby skorygować jeszcze przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego. Pacjent w trakcie połykania płynów, śliny, pokarmu całą masą języka napierał na siekacze. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że po ściągniętym aparacie zęby w kości są „rozchwiane”. Człowiek połyka około 1000-1200 razy na dobę. Każda ingerencja języka w siekacze powodowała to, że stopniowo zaczęły się one wychylać ku przodowi.

Sposób połykania można korygować w każdym wieku. Ważne jest opanowanie odpowiedniej techniki i samokontrola w trakcie picia i jedzenia. Zmiana nawyku może trwać około 3 miesięcy.

W tym wypadku ilość konsultacji była znacznie mniejsza niż w przypadku standardowej terapii wad wymowy. Miałam okazję z nim współpracować jako logopeda online. Byliśmy w stanie rozwiązać problemy w trakcie 4 spotkań. Ostatnie (dodatkowe spotkanie) poświęciliśmy na weryfikację nabytych umiejętności.

Kontrola przed leczeniem ortodontycznym

Czy warto się zgłosić na wizytę kontrolą przed założeniem aparatu ortodontycznego? Tak! Dlaczego? Gdyż leczenie ortodontyczne to niezwykle kosztowna inwestycja, która niestety może nie przynieść długotrwałych efektów, jeśli język nie funkcjonuje prawidłowo.

Utrwalenie nawyków wymaga czasu

Warto wspomnieć, że powyższy Pacjent oprócz udzielonych przeze mnie wyczerpujących wskazówek, musi na co dzień kontrolować to, w jaki sposób przełyka ślinę, napoje oraz pokarm. Zmiana nawyku występuje po kilku miesiącach systematycznej samokontroli.

Podobnie z pozycją języka w trakcie spoczynku. W trakcie snu możemy wspomóc się wykorzystywanym w logopedii kinesiotapingiem.