Efekty terapii logopedycznej

Posłuchaj efektów terapii logopedycznej pacjentów po lub w trakcie współpracy

Pacjent z rotacyzmem

Pacjent zgłosił się z chęcią utrwalenia głoski R, którą sam wywołał, ale nie był w stanie użyć w żadnym ze słów. Na początek skorygowaliśmy przebieg czynności prymarnych, wywołaliśmy R jednouderzeniowe. Po jego utrwaleniu zaczęliśmy wprowadzać wibrację.

Pacjent z seplenieniem międzyzębowym + rotacyzm

Skorygowałyśmy czynności prymarne, następnie głoski trzech szeregów, które były wypowiadane międzyzębowo i płynnie przeszłyśmy do R.

Pacjent z seplenieniem bocznym

Wadliwa głoska była oprócz tego, że słyszalna to jeszcze bardzo rzucała się w oko! Pacjent wykonywał intensywny ruch żuchwą, co mocno przykuwało uwagę rozmówcy. Skorygowaliśmy czynności prymarne, a następnie wywołaliśmy głoski z nowym układem języka i warg.

Pacjent z seplenieniem bocznym trzech szeregów

Pacjent 30 letni, na co dzień pracujący z Klientami, po podcięciu wędzidełka, strumień powietrza prawostronny, wzmożone napięcie na czubku języka, nieprawidłowe czynności prymarne oraz realizacja głosek trzech szeregów. Pacjent wciąż w terapii, ale już słychać różnicę! Seplenienie boczne to jedna z bardziej uciążliwych do wyeliminowania wad wymowy, polegająca często na asymetrycznej pracy języka (napięcie bądź skręt), wówczas strumień powietrza nie idzie środkiem, lecz bokiem (bądź bokami).

Pacjent z rotacyzmem

Pacjentka 20 letnia, na co dzień mająca kontakt z klientem. Z uwagi na rotacyzm, unikała wyrazów z głoską R, co było dla niej bardzo problemowe. Pacjentka w trakcie terapii. Jesteśmy na etapie utrwalania wibracji w wyrazach. R, które słyszycie w materiale zostaje wdrażane w życie codzienne. Zdaniem Pacjentki czuje się z nim bardzo komfortowo, a współpracownicy pochwalili ją za ładniejsza wymowę.

Pacjent z rotacyzmem

Pacjent na co dzień pracujący głosem jako konferansjer. W języku angielskim wada wymowy nie była problemem, jednak w języku polskim była mocno słyszalna. Efekt słyszycie na nagraniu. Brak wady wymowy = więcej zleceń.