Gabinet logopedyczny dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia prowadzi Justyna Leśniak – logopeda, neurologopeda i pedagog

Logopeda online

Logopeda online

 Współpraca zdalna jest wygodna, pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Konsultacje online mogą odbywać się regularnie, niezależnie od miejsca zamieszkania i sytuacji życiowej pacjenta. Ciągłość spotkań przekłada się na szybsze efekty terapii.

Logopeda dla dorosłych

Logopeda dla dorosłych

Coraz więcej osób dorosłych podejmuje się terapii logopedycznej. Zaburzenia mowy oraz wady wymowy mogą negatywnie oddziaływać na życie codzienne pacjenta, komplikując zarówno jego życie zawodowe, jak i prywatne.

Logopeda dla dzieci

Logopeda dla dzieci

Do siódmego roku życia dziecko powinno poprawnie artykułować wszystkie głoski języka polskiego. Niezakończenie tego etapu w odpowiednim czasie może skutkować zaburzeniami w sferze komunikacji, a także trudnościami szkolnymi.

Logopeda Justyna Leśniak

To ja, Logopeda Justyna Leśniak

Logopeda, neurologopeda oraz pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Ukończyłam studia na kierunku “Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w Wyższej Szkole Pedagogiki w Łodzi oraz “Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej” na Uniwersytecie Łódzkim. O byciu logopedą zamarzyłam na studiach magisterskich. Po ich ukończeniu podjęłam decyzję o kontynuowaniu nauki na kierunku “Logopedia ogólna z logopedią medialną”. Idąc dalej w tym kierunku, rozpoczęłam naukę na kierunku “Neurologopedia”. Uzyskałam dyplom neurologopedy, zwiększając tym samym kompetencje. W dalszym ciągu poszerzam swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywam prowadząc zajęcia w prywatnym gabinecie logopedycznym w Łodzi oraz pracuję jako logopeda online.

Usługi logopedyczne

Diagnoza zaburzeń mowy

Badanie, które ma na celu potwierdzenie bądź wykluczenie występowania zaburzeń leżących po stronie aparatu artykulacyjno-fonacyjno-oddechowego, sferze komunikacji, procesu rozumienia. W razie potrzeby diagnozę wzbogaca się o wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta.

Korygowanie wad wymowy u dorosłych

Na naukę wymowy nigdy nie jest za późno. Osoby dorosłe także są w stanie nauczyć się prawidłowej realizacji poszczególnych głosek. Faktem jest, że terapia logopedyczna dla dorosłych wymaga od pacjenta dużego zaangażowania. Jednak ciężka praca przyniesie wymierne efekty. Prawidłowa wymowa wpłynie pozytywnie nie tylko na sferę społeczną (rodzina, znajomi), ale i zawodową (praca, klienci).

Przygotowanie do zabiegu podcięcia wędzidełka

Do zabiegu frenotomi (podcięcia wędzidełka, usunięcia ankyloglosji) należy się odpowiednio przygotować. Zalecane jest wykonywanie indywidualnie dostosowanych ćwiczeń przygotowujących język i jamę ustną do podcięcia. Co ważne, po zabiegu także należy je wykonywać, aby nie dopuścić do powstania zrostu.

Terapia wad wymowy

Każda terapia przebiega w sposób indywidualny, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie najlepszych efektów. Logopeda dobiera środki dydaktyczne dostosowane do wieku i możliwości pacjenta. Z ich pomocą wywołuje bądź koryguje głoski, które są przez pacjenta deformowane.

Terapia osób dorosłych z afazją

Przyczyn utraty mowy u osób dorosłych dopatrujemy się najczęściej w przypadku przebytych udarów, nowotworów mózgu, a także po wypadkach komunikacyjnych. Terapia polega na przywróceniu możliwości komunikowania się oraz normalnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku, tak jak to miało miejsce przed zajściem incydentu.

Masaż logopedyczny

Istnieją różne rodzaje masaży logopedycznych. Wybór odpowiedniego masażu zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. Wyróżniamy m.in: masaż rozluźniający okolice stawu skroniowo-żuchwowego, masaż rozluźniania szczęk, manualna kontrola żuchwy, rozluźnianie mięśnia łopatkowo-gnykowego, masaż w przypadku porażenia nerwu twarzowego.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Z opóźnionych rozwojem mowy (ORM) mamy do czynienia gdy mowa nie pojawiła się u dziecka do trzeciego roku życia oraz kiedy opóźnienie mowy wynosi sześć miesięcy. Terapia polega na programowaniu języka z wykorzystaniem sprawdzonych metod i technik oddziaływania na małego pacjenta.

Zajęcia z emisji głosu

Wypracowana umiejętność posługiwania się głosem jest niezwykle istotna w przypadku osób, które głosem pracują na co dzień. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń fonacyjno-oddechowo-artykulacyjnych, które mają na celu wytworzenie nowych nawyków głosowych, koordynacji pracy mięśni oraz regulacji ich napięcia.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping inaczej zwany tapingiem bądź plastrowaniem. Z powodzeniem stosowany w przypadku: zaburzenia stawu skroniowo- żuchwowego, szczękościsku, bruksizmu, nadmiernego ślinienia,pionizacji języka, usprawnieniu procesu połykania, obniżonego napięcia mięśnia okrężnego warg, niedowładów mięśni twarzy np. w wyniku udaru, zespołach genetycznych.

Moje podejście do terapii logopedycznej

Logopedia to dziedzina, która dodaje mi skrzydeł. Pozwala oddziaływać na dotychczasowy świat pacjenta w taki sposób, że staje się on nieco lepszy. Największą motywacją są dla mnie uśmiechy pacjentów, których systematyczna praca i zaangażowanie w terapię przynoszą wymierne efekty.

Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzam diagnozę oraz ustalam wstępny plan działania. W trakcie trwania terapii obserwuje postępy i elastycznie dopasowuje kolejne zajęcia, aby wszystko szło w dobrym kierunku.

Mózg