Gabinet logopedyczny w Łodzi dla dzieci i dorosłych

Zajęcia prowadzi Justyna Leśniak – logopeda, neurologopeda i pedagog

Logopeda dla dzieci

Dla dzieci

Do siódmego roku życia dziecko powinno poprawnie artykułować wszystkie głoski języka polskiego. Niezakończenie tego etapu w odpowiednim czasie może skutkować zaburzeniami w sferze komunikacji, a także trudnościami szkolnymi.

Logopeda dla dorosłych

Dla dorosłych

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób dorosłych podejmuje się terapii logopedycznej. Zaburzenia mowy oraz wady wymowy mogą negatywnie oddziaływać na życie codzienne pacjenta, komplikując zarówno jego życie zawodowe, jak i prywatne.

Strefa rodzica

Strefa rodzica

Strefa Rodzica to miejsce, w którym znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące Cię pytania dotyczące diagnozy, terapii logopedycznej, formy pracy z dzieckiem w domowym zaciszu oraz sposobów motywowania dziecka do nauki wymowy.

Logopeda Łódź

Cześć! To ja, Justyna Leśniak

Logopeda, neurologopeda oraz pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Ukończyłam studia na kierunku “Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” w Wyższej Szkole Pedagogiki w Łodzi oraz “Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej” na Uniwersytecie Łódzkim. O byciu logopedom zamarzyłam na studiach magisterskich. Po ich ukończeniu podjęłam decyzję o kontynuowaniu nauki na kierunku “Logopedia ogólna z logopedią medialną”. Idąc dalej w tym kierunku, rozpoczęłam naukę na kierunku “Neurologopedia”. Uzyskałam dyplom neurologopedy, zwiększając tym samym kompetencje. W dalszym ciągu poszerzam swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach.

Doświadczenie zawodowe zdobywam prowadząc zajęcia w prywatnym gabinecie logopedycznym w Łodzi oraz jako logopeda w państwowej placówce oświatowej. Współpracuję także z autorką strony Logopasja.

Usługi logopedyczne

Diagnoza zaburzeń mowy

Opis usługi

Badanie, które ma na celu potwierdzenie bądź wykluczenie występowania zaburzeń leżących po stronie aparatu artykulacyjno-fonacyjno-oddechowego, sferze komunikacji, procesu rozumienia. W razie potrzeby diagnozę wzbogaca się o wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta.

Korygowanie niepłynności mowy

Opis usługi

O niepłynności mowy mówimy nie tylko w przypadku osób jąkających się. Niepłynność dotyczy także tych osób, które mówią zbyt szybko lub zbyt wolno. Warto pracować nad każdym typem problemu, tak by sposób naszego mówienia był zrozumiały i przyjemny dla rozmówcy. Płynność mowy wpływa pozytywnie nie tylko na sferę społeczną (rodzina, znajomi), ale i zawodową (klienci).

Terapia wad wymowy

Opis usługi

Każda terapia przebiega w sposób indywidualny, gdyż tylko wtedy możliwe jest osiągnięcie najlepszych efektów. Logopeda dobiera środki dydaktyczne dostosowane do wieku i możliwości pacjenta. Z ich pomocą wywołuje bądź koryguje głoski, które są przez pacjenta deformowane.

Terapia osób dorosłych z afazją

Opis usługi

Przyczyn utraty mowy u osób dorosłych dopatrujemy się najczęściej w przypadku przebytych udarów, nowotworów mózgu, a także po wypadkach komunikacyjnych. Terapia polega na przywróceniu możliwości komunikowania się oraz normalnego funkcjonowania w dotychczasowym środowisku, tak jak to miało miejsce przed zajściem incydentu.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy

Opis usługi

Z opóźnionych rozwojem mowy (ORM) mamy do czynienia gdy mowa nie pojawiła się u dziecka do trzeciego roku życia oraz kiedy opóźnienie mowy wynosi sześć miesięcy. Terapia polega na programowaniu języka z wykorzystaniem sprawdzonych metod i technik oddziaływania na małego pacjenta.

Zajęcia z emisji głosu

Opis usługi

Wypracowana umiejętność posługiwania się głosem jest niezwykle istotna w przypadku osób, które głosem pracują na co dzień. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń fonacyjno-oddechowo-artykulacyjnych, które mają na celu wytworzenie nowych nawyków głosowych, koordynacji pracy mięśni oraz regulacji ich napięcia.

Moje podejście do terapii

Logopedia to dziedzina, która dodaje mi skrzydeł. Pozwala oddziaływać na dotychczasowy świat pacjenta w taki sposób, że staje się on nieco lepszy. Największą motywacją są dla mnie uśmiechy pacjentów, których systematyczna praca i zaangażowanie w terapię przynoszą wymierne efekty.

Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie. Na pierwszym spotkaniu przeprowadzam diagnozę oraz ustalam wstępny plan działania. W trakcie trwania terapii obserwuje postępy i elastycznie dopasowuje kolejne zajęcia, aby wszystko szło w dobrym kierunku.

Mózg