Logopeda dla dorosłych

Nieleczone wady wymowy mogą wpłynąć na życie zawodowe i prywatne

Jak wygląda terapia logopedyczna dla dorosłych?

Praca z logopedą

Prywatne zajęcia logopedyczne odbywają się zazwyczaj z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Każde zajęcia trwają od 40-60 minut, w zależności od możliwości psychofizycznych pacjenta. Logopeda dysponuje licznymi materiałami dydaktycznymi oraz pomocami ukierunkowanymi na eliminowanie danego problemu. Na zakończenie każdych zajęć logopeda omawia z pacjentem, co powinien utrwalać do momentu następnego spotkania, zadając przysłowiową “pracę domową”.

Praca domowa

Jeśli oczekujesz zadowalających efektów terapii, powinieneś być świadomy, że czeka Cię systematyczna, codzienna praca poza gabinetem logopedycznym. Zaleca się, aby na ćwiczenia logopedyczne poświęcić każdego dnia około 15 minut. Dlaczego? Ponieważ tylko w taki sposób jesteś w stanie utrwalić nowo zdobyte umiejętności i nawyki, jednocześnie osłabiając wpływ tych niepożądanych. Systematyczna praca w domu i utrwalanie ćwiczeń logopedycznych przynoszą pożądane efekty.

Zaburzenia mowy u dorosłych

Wady wymowy

Brak odpowiedniej interwencji logopedycznej w okresie dzieciństwa skutkuje nieustannym utrwalaniem nawyku nieprawidłowej wymowy. Najpopularniejszą wadą wymowy u osób dorosłych jest brak lub niewłaściwa realizacja głoski R oraz seplenienie. Terapia jest wskazana dla tych osób, które w swoim zawodzie powinny charakteryzować się nienaganną wymową (biznesmeni, przedstawiciele handlowi, dziennikarze itd.), a także tych, którzy chcą poprawić wymowę, a co za tym idzie jakość swojego życia.

Jąkanie

Jąkanie jest dokuczliwym zaburzeniem płynności mowy, które może występować w różnym nasileniu oraz postaci. Pacjent może prezentować liczne zawahania, powtórzenia, napięcia mięśniowe, a nawet tiki towarzyszące mówieniu. Całokształt utrudnia normalne funkcjonowanie w grupie społecznej, przez co nie rzadko doprowadza do zaburzeń w sferze społeczno – emocjonalnej.

Tachylalia

Zaburzenie polegające na zwiększonym tempie mówienia. Pacjent mówiąc w bardzo szybki sposób opuszcza dźwięki bądź wręcz przeciwnie – powtarza sylaby lub słowa. Taki sposób mówienia staje się niezrozumiały dla otoczenia, co może prowadzić do frustracji, a w najgorszym przypadku do izolowania się.

Higiena, dykcja i emisja głosu

Ćwiczenia dedykowane są dla osób, których głos jest narzędziem pracy, a także tym, którzy chcieliby używać go w sposób bardziej świadomy. Zajęcia polegają na wykonywaniu ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych, fonacyjnych, a także pracą z tekstem. Zajęcia z dykcji i emisji głosu bardzo przydatne są nauczycielom, dziennikarzom, aktorom, studentom, a także wszystkim osobom, które chciałyby popracować nad własnym sposobem wypowiedzi.

Afazja

W dzisiejszych czasach wypadki komunikacyjne są na porządku dziennym. Podobnie jest z udarami, które dotykają coraz to młodsze pokolenia. Bardzo często oba te wydarzenia doprowadzają do uszkodzenia ośrodka mowy, w wyniku którego pacjent traci zdolność komunikacji (rozumienia i nadawania). Afazja jest przykrym zaburzeniem mowy, gdzie pacjent ma ograniczoną możliwość odbioru komunikatów werbalnych, a także tworzenia własnej wypowiedzi.

Dyzartria

Jest zaburzeniem ściśle związanym z niewłaściwą pracą narządów artykulacyjnych. Wypowiedzi osób z zaburzeniami dyzartrycznymi są niewyraźne, monotonne, pozbawione płynności. Mowa jest zazwyczaj spowolniona, pozbawiona tempa oraz odpowiedniej głośności. Pacjent z dyzartrią może mieć także trudność z przełykaniem oraz nadmiernym ślinieniem się, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

O terapii logopedycznej dla dorosłych

Warto pamiętać, że nigdy nie jest za późno na podjęcie terapii logopedycznej. Wiemy nie od dziś, że nienaganna wymowa stanowi klucz w wielu zawodach. Z usług gabinetów oraz logopedy online skorzystają zapewne także osoby, które chcą przywrócić zdolność komunikacyjną, którą utracili w wyniku urazu w obrębie głowy.

W zależności od potrzeb pacjenta, terapia dla dorosłych polega na korekcie wad wymowy, pracą nad dykcją, prawidłowym gospodarowaniem powietrza, a także emisją i higieną głosu. Terapia logopedyczna dostosowana jest do potrzeb i możliwości pacjenta. Na początku współpracy warto postawić pewne założenia co do częstotliwości spotkań, aby logopeda mógł opracować plan terapii.

Od czego zacząć?

w

Konsultacje online

Wysyłasz wiadomość z opisem problemu, pytaniami i wątpliwościami

Umówiona wizyta

Po wstępnych konsultacjach wyznaczamy dogodny termin spotkania

Pierwsze spotkanie!

Przeprowadzam diagnozę, wyznaczam cel i zaczynamy współpracę!