Ocena prawidłowego połykania online

Z pamiętnika logopedy online… przykład Pacjenta, który zgłosił się z kilkoma problemami (m.in. nieprawidłowe połykanie).

Niedawno zgłosiła się do mnie mama nastolatka, która po obejrzeniu materiałów dostępnych w internecie celnie zdiagnozowała własne dziecko. W wyniku wywiadu oraz przeprowadzonej diagnozy (współpracowałam jako logopeda online) wychwycić można było kilka nieprawidłowości w obrębie czynności prymarnych. Pierwsze z nich związane były z okresem karmienia, rozszerzania diety, a także przetrwałego odruchu ssania (smoczek do 4 roku życia!). W ich wyniku mieliśmy na wstępie (oprócz wadliwej wymowy) nieprawidłową pozycję spoczynkową języka oraz nieprawidłowe połykanie (połykanie infantylne).

Na czym polega nieprawidłowe połykanie (połykanie infantylne)?

W trakcie pobierania płynów język napierał na dolne siekacze, z kolei w akcie połknięcia czubek wysuwał się między zęby. Po pierwsze wyglądało to nieestetycznie, po drugie w dużej mierze przyczyniało się do (już widocznej) wady zgryzu.

Warto mieć na uwadze, że na powyższym przykładzie zarówno nieprawidłowe karmienie jak i długotrwałe używanie smoczka (odruch ssania u dziecka wygasa w okolicach pierwszego roku życia) spowodowały nieprawidłowości.

Czy nieprawidłowe połykanie zawsze wygląda w ten sam sposób?

Tutaj akurat mieliśmy do czynienia z połykaniem między zębowym, ale nieprawidłowości można zaobserwować np. w połykaniu tak zwanego typu niemowlęcego, gdzie czubek języka przez cały akt pozostaje na dole, a wysklepia się jedynie jego środkowa lub tylna część bądź pozostaje w zupełnie płaskim ułożeniu. W takich przypadkach można zaobserwować wzmożoną pracę warg oraz napięcie mięśnia bródkowego.